eBiz felhasználók keresése RegID alapján


A regisztrációt követően minden eBiz felhasználó kap egy eBiz rendszer e-mail címet. Amennyiben e-mailt szeretnénk küldeni egy eBiz felhasználónak akinek a eBiz rendszer e-mail címét nem ismerjük, úgy lehetőségünk van a eBiz rendszer e-mail cím kiderítésére a SearchEmailByRegID használatával. Ez egy általános technikai leírás erről a lehetőségről, de az oldal alján a könnyebb megértést segítendően, említésre kerül egy példa eset.

A nagyobb biztonság érdekében az authentikáció kiegészül az eBiz esetében, így egy konkrét API kulcs megadása is szükséges. Az API kulcs egy olyan további biztonsági attribútum, amely a SOAP interfész használatához kötelező.

 SearchEmailByRegID
 
 SearchEmailByRegIDResponse SearchEmailByRegID (
 string apikey, 
 string regid_type, 
 string regid, 
 boolean global
 )
 
 Search eMail by Registration Id
 •	string apikey
 - ApiKey
 •	string regid_type
 - Registration Id Type
 •	string regid
 - Search key
 •	boolean global
 - Search globally
 SearchEmailByRegIDResponse
 
 Return type for SearchEmailByRegID - Return structure
 •	string email (nillable = true, minoccurs = 1, maxoccurs = 1)
 - Fount eBiz rendszer email
 •	string debug (nillable = true, minoccurs = 1, maxoccurs = 1)
 - Debug message

PARAMÉTEREK

 • apikey: egy kulcs, amely jogosultsági objektumként van a technikai felhasználóhoz rendelve. A SOAP hívás során ennek megadása kötelező.
 • regid_type: egy kötelezően megadandó paraméter, amely egyedi értéke alapján az eBiz felhasználó egyértelműen azonosítható. (Például: Adószám /TAXNO/ , EU Adószám /EUTAXNO/ , Bankszámlaszám /FINANeBiz rendszerAL_ACCOUNT/)
 • regid: A regid_type értéke, amely szintén kötelezően megadandó. (Például, ha adószám alapján keresünk, akkor a keresett eBiz felhasználó adószáma.)
 • global: Opcionális paraméter. Alapértelmezetten FALSE az értéke.

VISSZAADOTT ÉRTÉKEK

 • email: eBiz felhasználó eBiz rendszer e-mail címe.
 • debug: Debug üzenet.

REPREZENTATÍV PÉLDA

Szeretnénk az eBiz-es ügyfélnek e-mail-t küldeni tartozás végett, de sajnos nem ismerjük az e-mail címét. Ellenben más adatok, mint az ügyfél neve, címe, adószáma és bankszámlaszáma a rendelkezésünkre állnak. Ebben az esetben akár az ügyfél adószáma, akár az ügyfél bankszámlaszáma alapján megkereshetjük az ügyfél e-mail címét a SearchEmailByRegID segítségével.

 • Oldalforrás megtekintése