Szereplők kezelése


Ahhoz, hogy az OTP eBiz funkcionalitása elérhető legyen valaki számára, regisztrálnia kell magát a rendszerbe. A regisztráció kétszintű, első körben egy technikai felhasználót kell létrehozni, aki be tud lépni a rendszerbe, a második körben pedig a rendszer szolgáltatásait igénybe vevő alany(oka)t kell létrehozni.

Ez a struktúra lehetővé teszi, hogy egy felhasználónévvel több alanyt is kezeljünk, és ne kelljen pl. cégenként újabb és újabb felhasználónevet és jelszót megjegyeznünk.

Az eBiz két egymással kapcsolatban álló szereplőt kezel.

 • Technikai felhasználó

Képes a rendszerbe bejelentkezni több alannyal állhat különböző jogosultságokon keresztül kapcsolatban.

 • Alany

A CI alapú rendszer által nyújtott szolgáltatásokra regisztrált igénybevevő. Az alanyok különleges státuszú szereplők a rendszerben. Az alanyoknak a regisztráció során saját adatbázist kell létrehoznia a rendszernek, hogy annak az adatait elkülönítve tudja tárolni. A bejelentkezés után tehát kötelező az alany kiválasztása is, ugyanis így kapcsolódik a rendszer a megfelelő adatbázishoz.

Ennek a modellnek a segítségével egy bejelentkezéssel több szolgáltatásra regisztrált alany (jogi vagy természetes személy) is kezelhető.

Adatmodell


A fenti logikai kapcsolat három táblán keresztül valósul meg egy kiszolgáló központban.

A rendszer mindenkit szereplőként tart nyilván, legyen az akár alany, akár technikai felhasználó. A különböző szereplők különböző szerepeken keresztül létesíthetnek kapcsolatot egymással. A fenti modell szemléltetését az alábbi ábra tartalmazza.

PartyParty RoleRELATIONParty RoleParty

Így néz ki ez a gyakorlatban:


Party Party Role Relation Party Role Party
eBizuser techuser eBizuser-techuser↔indentity-OTP eBIZ Kft.. identity OTP eBIZ Kft..

Ebben a példában bejelentkezve a eBizuser nick nevű felhasználó csak a OTP eBIZ Kft.. alanyt tudja kiválasztani. Ha a eBizuser felhasználó más alannyal is kapcsolatban áll, akkor a fenti táblázat az alábbiak szerint módosul:


Party Party Role Relation Party Role Party
eBizuser techuser eBizuser-techuser↔indentity-OTP eBIZ Kft. identity OTP eBIZ Kft..
eBizuser techuser eBizuser-techuser↔indentity-Másik Zrt. identity Másik Zrt.

Adatmodell alkalmazásának további lehetőségei


A fenti struktúra segítségével további kapcsolatok is leírhatók az üzleti kiterjesztés megvalósítása során.

Tegyük fel, hogy a megoldandó feladat megkívánja, hogy a rendszerbe regisztrált alanyok csak abban az esetben küldhetnek egymásnak dokumentumokat, ha azt előzetesen jóváhagyták a rendszerben.

Ebben az esetben be lehet vezetni két további szerepet:

 • küldő
 • fogadó

majd ezekkel a szerepekkel kell felépíteni a kapcsolatot. Az üzleti kiterjesztés során megírt programban vizsgálni kell, hogy a sender és a receiever role -al van e kapcsolat a két alany között.

—-

Party Party Role Relation Party Role Party
OTP eBIZ Kft. sender Partner HUB Zrt-sender↔receiever-Másik Zrt. receiever Másik Zrt.

Szereplő adatainak nyílvántartásal


Ahhoz, hogy a CI rendszer vagy annak üzleti kiterjesztése szolgáltatásokat nyújtson az ügyfeleknek, szükséges a regisztrált alanyok egyéb információinak, jellemzőinek a nyilvántartása. Az alábbi részben azt fogjuk megvizsgálni, hogy milyen kiegészítő adatok nyilvántartását teszi lehetővé a CI az alanyok esetében.

Kapcsolatok, azonosítók és tulajdonságok


Mindhárom adatcsoport információi azonos szerkezetben tárolódnak, amelyet az alábbi ábra szemléltet.

A PARTY és a különböző adatcsoportok közötti reláció egy a többhöz, így több kapcsolati információt, azonosítót vagy tulajdonságot is tárolhatunk egy – egy alanyhoz.

Szereplők címe, kapcsolati információk

A CI rendszerbe regisztrált alanyok esetében szükséges a hozzájuk tartozó elérési információk nyilvántartása. Ezekből az információkból három típust kezel a rendszer: postai, elektronikus, és telekommunikációs információkat. A típusok elnevezésére nincs megkötés, az az üzleti kiterjesztés során szabadon meg lehet határozni. Az értékes információkat tartalmazó tábla a következő információk tárolására alkalmas:

 • Szereplő
 • Kapcsolat típusa
 • Irányítószám
 • Településnév
 • Címsor
 • Telefonszám
 • E-mail cím
 • Weboldal

Ezek csupán a szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül fontos kapcsolati információk tároláshoz valók (pl. számlázási információk).

Azonosítók


Az azonosítók tárolásának rendszere egy kulcs-érték nyilvántartáson alapul és arra szolgál, hogy a szolgáltatás nyújtása szempontjából releváns azonosítókat tároljuk a rendszerben (pl. adószám).

A típusok elnevezésére nincs megkötés, az az üzleti kiterjesztés során szabadon meg lehet határozni. Az értékes információkat tartalmazó party_registered_identiier tábla a következő információk tárolására alkalmas:

 • Szereplő
 • Regisztrált azonosító típusa (pl.: TAXNO)
 • Regisztrált azonosító (pl.: a szereplő adószáma)
 • Azonosítót regisztráló szervezet

Tulajdonságok


Az tulajdonságok tárolásának rendszere egy kulcs-érték nyilvántartáson alapul és arra szolgál, hogy a szolgáltatás nyújtása szempontjából releváns tulajdonságokat tároljuk a rendszerben (pl. jogi vagy természetes személy).

A típusok elnevezésére nincs megkötés, az az üzleti kiterjesztés során szabadon meg lehet határozni. Az egyes létrehozott típusokhoz kötelezően választható értékkészletet is létre lehet hozni. A szereplőhöz rendelt információkat tartalmazó tábla a következőket tartalmazza:

 • Szereplő
 • Tulajdonság típusa (pl.: ágazat)
 • Tulajdonság (értéke)

Amennyiben a Tulajdonság típusánál értékkészlet van megadva, abban az esetben a tulajdonság csak az abban szereplő értékeket veheti fel.

Üzleti alkalmazás lehetőségei


Tegyük fel, hogy az üzleti kiterjesztés során egy online számlázási és számlabefogadási szolgáltatás nyújtása a cél. Ebben az esetben szükségünk lehet az alábbi információk tárolására.

 • a regisztrált alany székhelye
 • adóazonosítója
 • speciális adózási tulajdonsága

Az alábbi szerkezet kialakításával könnyen elvégezhetjük ezen adatok tárolását.

Kapcsolati információk

Típus Információ Megjegyzés
POSTAL_ADDRESS   Székhelycím A postai címhez tartozó mezőkbe kerül az információ
E-MAILKülső e-mail cím Az e-mail mezőbe kerül az információ
PHONEAz alany regisztrációjához tartozó telefonos elérhetőség A telefonszám tárolására kialakított mezőbe kerül az információ

Azonosítók

Típus Információ Megjegyzés
TAXNO Adószám A megvalósított rendszert üzemeltető országának nemzeti adószáma
EUTAXNOKözösségi adószám     Az EU –ban használt adószám
COMPANYNO   Cégjegyzékszám

Tulajdonságok

Típus Információ Megjegyzés
PERSON    Természetes személy       Értéke igaz, ha természetes személy regisztrált EBPP szolgáltatásra, hamis ha cég regisztrált

Összefoglalás


Mint a fentiekben látható a CI rendszer minden lehetőséget megad, hogy a felhasználók és alanyok tekintetében minden, a szolgáltatásnyújtáshoz szükséges információt tároljunk. Az üzleti kiterjesztés során megvalósítandó feladatnak megfelelően a szolgáltató központ létesítése során kell definiálnunk ezeket a releváns adatokat, és annak megfelelően kialakítani a szerepeket, ill. a kiegészítő adat típusokat. A regisztrációs folyamatot ezek figyelembe vételével kell kialakítani, és lehetőséget kell biztosítani ezen információk utólagos karbantartására is.

 • Oldalforrás megtekintése