Áttekintés


Az eBiz rendszer alkalmas különböző strukturált dokumentumok (pl. számla) létrehozására, tárolására és kézbesítésére. A kezelni kívánt dokumentumok szerkezete és kinézete szabadon definiálható, ezeket a definíciókat nevezzük dokumentum típusoknak.

Ezeket a dokumentum típusokat egy – egy tömbhöz kell rendelni. A tömb feladata a logikai csoportosításon túl a dokumentum konkrét azonosítási metódusának a megvalósítása és az azonosító kiosztása.

A tömbökről részletesen itt olvashat

A dokumentum típusokról…


A dokumentum típusok definiálják a rendszer által kezelt konkrét dokumentumokat (pl. számla). Az inputjuk minden esetben egy xml állomány, amely a létrehozni kívánt konkrét dokumentum adatait tartalmazza. Ahhoz, hogy egy konkrét dokumentum létrejöjjön a rendszerben, ebben a típusban definiált lépéseken kell végigmennie, amely lépések a következők:

Ellenőrzés


A dokumentum típus beállításának első lépése az ellenőrzési séma beállítása. Az ellenőrzési séma valamilyen xml séma definíciós nyelven létrehozott állomány (xsd, relax ng, schematron), amely segítségével az adott dokumentum típus input paramétereként megkapott xml állományra a szintaktikai és szemantikai ellenőrzése megtörténik. Az ellenőrzési séma típusától, bonyolultságától függően ebben a lépésben lehetőség van az egyszerű adattípus ellenőrzéstől kezdve az opcionális struktúraelemek ellenőrzésén át egészen a logikai szabályokon alapuló összefüggések ellenőrzésére is.

A valamilyen szabály-alapú séma definíciós nyelven létrehozott állomány feltöltésre kerül az adott dokumentum típushoz, és innentől ez alapján történik meg a bejövő dokumentum adatokat tartalmazó xml állomány validációja.

Amennyiben a bejövő xml állomány megfelel a validációs sémában leírtaknak, úgy a dokumentum létrehozása a következő lépésre (Transzformáció) ugrik. Amennyiben a bejövő xml nem felel meg a validációs sémában leírt szabályoknak (pl. Számla dokumentum típus esetén kötelező adattartalmi rész az egységár, de a bejövő xml állomány ezt nem tartalmazza), úgy a web-szolgáltatás jelzi a hibát, és nem megy a következő lépésre.

Transzformáció


A dokumentum létrehozás során a validációt a transzformációs lépés követi. A transzformációra két okból van szükség, amely esetek mindkét esetben arra vezethetők vissza, hogy bejövő üzleti adatokat tartalmazó xml állományban nincs meg minden szükséges adat a generálandó dokumentumra vonatkozóan.

  1. A bejövő xml állományban nincs meg ugyan minden adat, ami a generált dokumentumban szükséges, de a bejövő xml egyéb adataiból származtatható a kívánt adat (pl. Számla dokumentum típus esetén a bejövő xml állományban szerepel a listaár és a mennyiség adott sorra vonatkozóan, viszont a sor nettó összege nem. Ebben az esetben a nettó összeg meghatározható a listaár és mennyiség szorzataként).
  2. A bejövő xml állományban nincs meg minden adat, amire a generált dokumentumban szükség lesz, és nem is származtatható az adat az xml egyéb tartalmaiból, viszont egy másik műszaki rendszerben elérhető az információ. Ebben az esetben lehetőség van komolyabb üzleti logika leprogramozására, és feltöltésére a dokumentum típushoz (pl. Számla dokumentum típus esetén nem szerepel az xml állományban a PO szám, de az SAP rendszerben elérhető. Ebben az esetben a dokumentum típushoz feltöltött transzformációs logika alapján a PO szám kiolvasásra kerül az SAP rendszerből).
A dokumentum típus beállításánál kétféle módon meghatározható transzformációs logika beállítására van lehetőség:
  1. PHP program feltöltése. A rendszer alapbeállításában szerepel a trans_generic php program, amely a bejövő xml állományt kiegészíti egy dokumentum azonosítóval. Itt van lehetőség a fent részletezett két ponthoz kapcsolódó összetettebb üzleti logikák feltöltésére is.
  2. Megadható egy xslt állomány is, amely a trans_generic php program által továbbadott xml struktúrát alakítja át egy továbbfelhasználásra szánt xml struktúrára (pl. konkrét üzleti megvalósítás keretében ügyfelünk kérte, hogy az általa küldött saját xml formátumot alakítsuk át nemzetközi standard szerint. Így a bejövő saját xml formátumot a további operatív használathoz ebben a pontban alakítottuk át UBL 2.1 szabványnak megfelelően).

Output generálás


A dokumentum generálása az xml adatai alapján FOP technológiával történik. A rendszer FOP szervere inputként megkapja a Transzformáció lépésben előállt xml állományt, valamint az xml formázáshoz az xsl állományt, és a kettőből előállítja a kívánt output állományt. A generált dokumentum a beállításoktól függően bármilyen formátumban előállhat, ami megfelel az adott dokumentumtípus kívánalmainak (pdf, html, stb.). A dokumentum generálás nem kötelező lépés, hanem opcionális. Abban az esetben, amikor hosszú távon is elegendő a transzformáció során előállt végleges xml állomány, kihagyható ez a lépés.

Indexelés


A CI egy általános, dokumentum alapú szolgáltatások kiszolgálásához tervezett rendszer. Megvalósítható benne különböző típusú és azonosítási rendszerű dokumentumok létrehozása, tárolása, kézbesítése és a hozzáférések biztosítása a rendszerben regisztrált felhasználók számára.

Mivel a rendszerben dinamikusan definiálhatók a különböző dokumentum típusok eltérő struktúrája, meg kellett oldani azt, hogy a rendszerbe került dokumentumok kiemelt jellemzőik/adataik alapján kereshetők legyenek anélkül, hogy ez hosszas futásidőt eredményezne.

A transzformáció során előállított végleges xml –t és ha van output előállítás, akkor az előállított outputot is tároljuk a dokumentumhoz tarozó rekordban. Ebből a letárolt xml állományból emeljük ki az indexelés során azokat az információkat, amelyek alapján a jövőben meg szeretnénk találni az adott dokumentumot.

Azt, hogy mely mezők legyenek keresőmezők, a dokumentumtípushoz feltöltött xsl állomány segítségével határozhatók meg. Az indexelés során az xml állományban meghatározott mezők kiemelésre kerülnek a STORE tábla mezőibe. A STORE tábla a dokumentum egyedi azonosítóján és néhány rendszerszintű azonosítón kívül a legjellemzőbb adattípusokból (lebegőpontos, karakteres, egész, dátum, stb.) 4-4 db DUMMY keresőmezőt tartalmaz. Az xsl-ben megadott mezők az indexelés során a megfelelő adattípussal rendelkező DUMMY keresőmezőkbe kerülnek átemelésre, melyek segítségével gyors lesz a keresés a teljesen különböző dokumentumtípusok esetében is ugyanazzal a keresőmotorral.

Alany hozzáférése a dokumentumtípushoz


Attól, hogy egy dokumentum típust definiáltunk a rendszerben, azt az alanyok nem érik el automatikusan. A dokumentum típus definíciók a rendszer MAIN adatbázisában tárolódnak, de a konkrét dokumentumok a felhasználó saját adatbázisban jönnek létre.

Azt, hogy egy felhasználó (itt alanyokról beszélünk!) milyen dokumentumot ér el, a szintén felhasználói adatbázisban tárolt kulcs-érték párokkal tudjuk beállítani.

  • Oldalforrás megtekintése