Áttekintés


A Charlie-India alapú rendszerek fontos tulajdonsága, hogy nem csupán üzleti dokumentumokat és struktútárak állítanak elő, hanem képesek azokat kézbesíteni is. A kézbesítés módja lehet egyszerű e-mail, de ez nem túl hatékony megoldás.

Más Charlie-India alapú rendszert használó partnereknek számára küldhetünk ún. PseudoSOAP üzenetet is, amelyet képesek befogadni és az eddig megismert módon dokumentumként tárolni saját rendszerükben.

Az ilyen PseudoSOAP üzenet nem csupán az előállított dokumentumot (pl. pdf), hanem az azon szereplő összes adatot is kézbesíti a befogadó rendszerébe, így azok eltárolód(hat)nak a befogadó adatbázisában is.

Charlie-India Address (CIA)


A rendszerben lévő alanyokhoz létrehozhatunk egy Charlie-India címet, amely speciális e-mail alapú PseudoSOAP© üzenetek befogadására képes. Ennek a formátuma a szokásos e-mail cím formátuméval egyezik meg. A címben szereplő domain az adott szolgáltatóközpont konfigurációjától függ.

  partnerhubzrt@ybill.com

A kézbesítés típusai


A rendszerben előállított dokumentumok azonnali kézbesítéséhez a SendDocument funkció használható. Az előállított dokumentumok kézbesítéséhez az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésünkre:

  • MAIL - Egyszerű e-mail, az információ a levél törzsében utazik.
  • MAIL_ATTACHMENT - Egyszerű e-mail csatolmányként
  • PseudoSOAP©: Számlafiókba történő kézbesítés PseudoSOAP üzenetként

A dokumentum befogadás feltételei


A dokumentumok ismertetésénél kitértünk arra, hogy hogyan lehet elérhetővé tenni egy dokumentumtípust az alany számára.

Ebben a fejezetben arról lesz szó, hogy hogyan tud megvalósulni a küldés és a befogadás rendszeren belül úgy, hogy a befogadó fél számára is elérhetők és feldolgozhatók legyenek a dokumentumban szereplő adatok (pl. ne csak a pdf -et tudja megtekinteni, hanem az azon szereplő adatok pl. exportálhatók is legyenek).

Alapszabályok


Ahhoz, hogy a dokumentumbefogadás megvalósuljon fentieknek megfelelő módon, a befogadó számára is elérhetővé kell tenni a küldő által küldött dokumentum típusát, valamint rendelkeznie kell a dokumentumtípushoz rendelt blokkal is.

A PseudoSOAP© üzenet feldolgozása során tulajdonképpen a befogadó ugyan úgy hoz létre magának egy dokumentumot a beérkezett xml üzenetből, mint ahogy azt a küldő tette, és ahogyan azt a dokumentumokról szóló fejezetben ismertettük.

Ha a fenti feltételek megvalósultak, akkor működik a kézbesítés és a befogadás!

  • Oldalforrás megtekintése