A Tömbökről


A tömb feladata a logikai csoportosításon túl a dokumentum konkrét azonosítási metódusának a megvalósítása. A tömbök definiálása során többféle azonosító kiosztási metódust is választhatunk, valamit befolyásolhatjuk az azonosító megjelenését. A tömbök segítségével valósul meg a dokumentumok egyedi azonosításának rendszere.

Azonosítási metódusok


A tömök esetében az alábbi négy azonosítási metódus választható:

  • Szekvencia
  • Dátum-idő
  • Dátum-idő ezredmásodperces pontossággal
  • UID

A tömbhöz rendelt dokumentum típusba tartozó dokumentumok a fenti lehetőségek közül beállított módon kapják az egyedi azonosítójukat. Ezek az azonosítók kiegészíthetők különféle prefix és postfix attribútumokkal, ill. formátum beállításokkal, így részletesen szabályozható a dokumentumok azonosítójának megjelenése.

Be lehet állítani limitet is, amelynek elérése után az adott tömb már nem ad több sorszámot.

A szekvencia típusú egyedi azonosítás típus különbözik a többi típustól, ezt nem a PHP osztja ki, hanem a DB oldalon egy tárolt eljárás. A többi típus esetén is nagy hangsúly került az adatbiztonságra, így ezek a rekordok protected módban jönnek létre. A tömbök felhasználónként egyedileg kerülnek definiálásra, a felhasználó adatbázisában tárolódnak. Egy felhasználó több tömböt is felvehet, így megoldható a különböző vagy azonos típusú dokumentumok szeparálása. Példák konkrét üzleti kiterjesztésekből:

  • Azonos típusú dokumentumok szeparálása

Ügyfelünk kérése az volt, hogy meg kell oldani, hogy a számlái telephelyenként elkülönülve kezelődjenek. Minden telephelyhez felvételre került egy külön számlatömb, és a számlák az adott telephelyhez rendelt tömbből kaptak sorszámot.

  • Különböző típusú dokumentumok szeparálása

Klasszikus példaként ismét a számlázó rendszert hoznám fel. Példánkban három különböző dokumentumtípust kezel a számlázó rendszer: szállítólevél, díjbekérő, számla. A három dokumentumtípus elkülönítése a tömbök segítségével egyszerűen megoldható.

De honnan tudja a rendszer, hogy mely tömbökhöz mely dokumentumtípusok tartoznak? A rendszer alap esetben nem tartalmaz tömböket, ezeket az üzleti kiterjesztés során kell felvenni. A tömb felvétele során meg kell adni, hogy mely dokumentum típust rendeljük a tömbhöz. Az összerendelés után a rendszer automatikusan tudja, hogy adott dokumentumtípus esetén melyik tömbből kell kiosztani a sorszámot.

A tömbök és dokumentum típusok között több a többhöz a kapcsolat. Amennyiben egy dokumentumtípus több tömbhöz tartozik, úgy a rendszer automatikusan a default_docname_blockid KULCS-ÉRTÉK párban megadott tömbből oszt ki sorszámot.

Összefoglalás


A fentiekből látszik, hogy az eBiz rendszer a tömbök segítségével tetszőleges logikai csoportokba tudja szervezni a dokumentumainkat, így könnyen leképezhetők a valós üzleti folyamatok által megkívánt szeparációk, azonosító kiosztási módok.

  • Oldalforrás megtekintése